Waloryzacja renty

waloryzacja

Czym jest waloryzacja?

Mówiąc w uproszczeniu jest to rekalkulacja należnych świadczeń, w zależności od zmian w sile nabywczej pieniądza. Waloryzacja występuje co roku w przypadku rent i emerytur. Kwoty powyższych świadczeń są wtedy odpowiednio zwiększane, z uwagi na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jest to proces bardzo zrozumiały. Jeżeli koszty utrzymania rosną, to wypłacane świadczenia również powinny zostać odpowiednio zwiększone. Gdyby proces waloryzacji nie miał miejsca, wypłacane świadczenia z czasem traciły by na wartości ekonomicznej.

Waloryzacja renty z OC sprawcy

Termin waloryzacji nie dotyczy wyłącznie finansów publicznych. Stosuje się go także w innych sektorach finansowych, np. w przypadku świadczeń odszkodowawczych. Renty przyznane z OC sprawcy podlegają okresowej waloryzacji. Podstawą do zwiększenia wysokości renty może być różny czynnik, w zależności od rodzaju przyznanego świadczenia.

Niemal w każdym przypadku właściwym argumentem będzie wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Renta przyznana z uwagi na zwiększone potrzeby, może ulec waloryzacji z uwagi na rosnące ceny leków czy specjalistycznych usług. Jeżeli poszkodowany pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, może wnioskować o jej podwyższenie. Właściwymi argumentami będą np. rosnące stawki wyngarodzeń w konkretnym sektorze. Istotny wpływ na waloryzację renty mają również dochody, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie uległ wypadkowi.

Pomoc prawna

Dochodzenie odszkodowań lub innych świadczeń z polisy OC, bardzo często nie jest rzeczą łatwą. Poszkodowani nie otrzymują świadczeń w należnych wysokościach lub spotykają się z całkowitą odmową. Wtedy najlepiej skonsultować się z prawnikiem lub kancelarią odszkodowawczą. Większość takich firm nie pobiera opłat wstępnych, a rozlicza się na zasadzie prowizji od wygranej kwoty.

Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo rzadko zgadzają się na zwiększenie wypłacanych świadczeń, z tytułu rosnącej inflacji lub innych, kluczowych czynników. Dlatego też warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczych, które są w stanie skutecznie przeprowadzić cały proces.